На 27.11.2018 г. от 17.30 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ „Приятели“.

Дневен ред:

  1. Годишен план на детската градина за 2018/2019 година
  2. Обхват на децата в подготвителните групи.
  3. Организационни въпроси.