Вътрешна квалификация на учителите  25.02.2020

На 25.02.2020 г. учителите от ДГ „Приятели“ присъстваха на вътрешноинституционална квалификация на тема „Игрите в ОН Изобразително изкуство“. Учителите Мария Богданова и Сузан Ибрахимова представиха разнообразни иновативни техники, които могат да бъдат приложени с децата в ситуациите по ИИ.