На 13.11 и 22.11.2021 г. се проведе квалификационен курс за учителите от детската градина на тема „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата“.