С много настроение, отговорност и голямо вълнение децата и техните родители от ДГ „Приятели“ се включиха в конкурса на тема „Да запазим децата на пътя“, свързан с инициативата „Дни на безопасността на пътя“. Комисията по БДП определи следните победители:

Категория „Обемна сигнализация“

І място: Емре Кадир – ІІІа група

ІІ място:  Тодор и Тома Арнаудови – ІІа и ІV групи

ІІІ място: Емир Явруков – ІІІб група

Категория „Макет“

І място: Ангел Иванов – ІІІа група

ІІ място: Симге Мехмедова – ІV група

ІІІ място: Озан Реджепов – ІІа група

Категория „Табло“

І място: Атеш Моллов – ІІа група

ІІ място: Гюляй Ердинч – ІV група

ІІІ място: Мелиса Мусова – ІІІб група

 

Всички останали участници получават грамота за участие.