На 12.04. 2022 г. по покана на директора на ДГ „Приятели“ се проведе среща на родителите, участващи в Обществения съвет към детската гадина. На срещата бяха съгласувани комплектите познавателни книжки за учебната 2022-2023  г.