От 27.05 до 29.05.2022 г. в хотел Панорама във Велинград ще се проведе квалификационно обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“ за придобиване на 1 квалификационен кредит на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура в групата. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в група“.

Начален час: 9.00 ч. 

Краен час: 12.00 ч.

Обучаваща организация: Център Щастие ЕООД