Заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“

На 12.04. 2022 г. по покана на директора на ДГ „Приятели“ се проведе среща на родителите, участващи в Обществения съвет към детската гадина. На срещата бяха съгласувани комплектите познавателни книжки за учебната 2022-2023 ...

Покана за обществен съвет

Уважаеми членове на обществения съвет към ДГ „Приятели, Уважаеми г-н Божинов, Каним Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе през м. ноември 2021 г. в електронна среда при следния дневен ред: Представяне на членовете на Обществения съвет....