Квалификационен курс на педагогическите специалисти 03.07.2021 г.

       На 03.07. 2021 г. педагогическите специалисти от ДГ „Приятели“ взеха участие в квалификационен курс на тема „Ефективни техники за работа с деца“ с лектор Павлина Иванова – психолог и обучител към Тренинг и обучителен център...

Квалификация на учителите

На 29 и 30 април в град Казанлък се проведе обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“ гр. Куклен на тема „Качество на образованието“. Лектор на обучението беше г-н Пенко Рисков – директор на СУ „Св. Софроний Врачански“...