Квалификация на учителите

На 29 и 30 април в град Казанлък се проведе обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“ гр. Куклен на тема „Качество на образованието“. Лектор на обучението беше г-н Пенко Рисков – директор на СУ „Св. Софроний Врачански“...