План за заседанията

План за заседанията на Обществения съвет на ДГ „Приятели“ гр. Куклен за учебната 2018/2019 г. Първо заседание: месец януари 2019 г. Второ заседание: месец април 2019 г. Трето заседание: месец юни 2019 г. Четвърто заседание: месец септември 2019...