След здравето, за родителите най-важно е децата да са щастливи.

Ето 10 съвета от Priobshti.se, с които ще се опитаме заедно да тръгнем по пътя към постигането на тази цел:

За да е щастливо едно дете, е нужно родителите също да са щастливи.

Родителите, които не умеят да се радват на живота и лесно се депресират обричат децата си на проблемно детство и юношество, които ще повлияят негативно върху формирането на личността и характера на детето в по-късен етап от развитието му.

Независимо колко е натоварено ежедневието на родителите, те трябва да отделят време за забавни игри, танци, забавления с децата.

Не поставяйте високи изисквания пред децата си.

Всеки родител трябва да е наясно, че съвършенството не съществува, затова трябва да се радва и да поощрява децата си да полагат усилия и да не пести похвалите си, когато вижда, че те полагат усилия и се стараят.

Научете ги на оптимизъм.

Когато децата възприемат заобикалящият ги свят положително и с оптимизъм, вероятността да се депресират като тийнейджъри е по-ниска, а оптимизмът е основен фактор за щастието във всяка възраст.

Научете децата да се владеят.

Тези качества ще им помогнат да устояват на изкушенията, а това е важно за успеха им като възрастни хора, което също е предпоставка за щастие. А успелите хора са щастливи.

Научете ги на постоянство.

Постоянството е предпоставка за постигане на целите. Ако децата са научени от най-ранна възраст да са последователни към поставените цели, те ще са по-успешни, а колкото повече цели постигат, това ще е знак, че са по-успешни, което ще ги направи и по-щастливи.

Оставяйте ги да играят самостоятелно.

Емоционалното развитие на децата е в пряка зависимост от времето за свободна игра – самостоятелна или в група с връстници. Игрите с други деца ще помогне на децата да създават контакти и връзки с деца от същата или приблизителна на тяхната възраст от една страна, а от друга ще ги научи да работят в екип. Щастието също зависи от околната среда, която сами създаваме и избираме през целия си живот.

По-малко телевизия – по-щастливи деца!

Ежедневното или дори по-лоша постоянното гледане на телевизия или взиране в екрана на компютъра понижава настроението на децата, прави ги по-индиферентни, вглъбени и тъжни. Поради тази причина телевизията не е сред основните средства, с която може да се стимулира развитието на щастливи деца.

Научете ги да разпознават и владеят емоциите си.

Да развие и овладее емоциите си всеки се учи, не се ражда с тези умения. Нито едно дете не може да осъзнае емоциите си по природа, то трябва да бъде научено как да ги разбира и овладява на по-късен етап от развитието си. Добре е децата да се научат да споделят онова, което чувстват и изпитват, за да могат да осъзнаят емоциите си, да ги разпознават и да ги владеят когато това се налага.
Децата трябва да се научат да създават приятелства.

Поощрявайте децата си да правят добрини и по този начин да привличат симпатиите на другите към себе си. Това ще им помогне да създадат познанства и приятелства, които са важни за това човек да се чувства щастлив.

Създайте си устойчиви семейните традиции.

Децата, които често се срещат с роднините си, с баба и дядо, са по-спокойни, по-позитивни, по-емоционално стабилни и по-щастливи. Изграждането на устойчиви фамилни традиции и срещи са от особена важност за израстването на уверени и щастливи деца.