На 31.01.2018 г. година се проведе тренинг за учителите от ДГ „Приятели“ на тема „Идеалното работно място“. Тренингът е една от планираните дейности за вътрешноинституционална квалификация на педагогическия персонал. Водещи на тренинга бяха ст.учител Росица Манолова и ст. учител Н. Касабова.