Децата от ІІ група изработиха пролетни картички с помощта на помощник-възпитател Ани Кежева. Тази дейност е част от вътрешна квалификация, в която участват всички помощник-възпитатели от ДГ „Приятели“