На 21 и 22 април 2018 г. във Велинград се проведе обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“ на тема „Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на другия.“