В ДГ „Приятели“ се проведе вътрешна квалификация на учителите на тема „Емоционална интелигентност“. Темата ни представиха г-жа Анна Сливарова и    г-жа Фани Шолева.