На 19.11.2018 г. се проведе квалификация на учителите от ДГ „Приятели“ на тема „Методика на обучение по безопасност на движението в предучилищното образование“. Водещ на обучението беше Мария Дерижан, лектор към обучителен център „Щастие“.