План за заседанията на Обществения съвет на ДГ „Приятели“ гр. Куклен за учебната 2018/2019 г.

Първо заседание: месец януари 2019 г.

Второ заседание: месец април 2019 г.

Трето заседание: месец юни 2019 г.

Четвърто заседание: месец септември 2019 г.