Сурвакари от ІV група на ДГ „Приятели“ при кръстницата на детската градина
д-р Румяна Горева…
… и при директора на детската градина Надка Щътова.