На 11.02.2020 г. учителите от  ДГ „Приятели“ Н. Касабова и  М. Богданова се включиха в дискусионен форум на тема „Заедно за иновативни интегрирани услуги в област Пловдив“ като представители на една от институциите, работещи с деца на територията на община Куклен. Те споделиха своя практически опит и се запознаха с концепцията на интегрирания подход при предоставяне на мултисекторни услуги за деца в риск и техните семейства.