На 27.02.2020 г. педагозите от детската градина присъстваха на вътрешноинституционален квалификационен практикум на тема „ТРИЗ педагогика в ДГ“. Обучението беше ръководено от ст. учител Павлина Кьорванчева и ст. учител Лилия Гечева.