На 24.10.2020 г. педагогическите специалисти от ДГ „Приятели“ посетиха квалификационен курс на тема „Поведение при кризи, стрес и конфликтни ситуации в детската градина“.