Председател: Шюкрюджан Халилова

Членове:

 1. Деница Кметова-Мехмед
 2. Шукрие Халилова
 3. Таня Сбиркова
 4. Тефика Реджебова
 5. Величка Мирчева
 6. Рефие Юмерефендиева

 Резервни членове:

 1.  Лилия Тафкова
 2.  Павлина Тодорова
 3. Елена Згурова
 4. Катерина Бернардова
 5. Надежда Стрикова
 6. Ивелина Налджиева

Представител на общ. Куклен:

Христо Божинов

 

 

Правилник за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата