Покана

Уважаеми госпожи и господа,

Каня ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“ гр. Куклен, което ще се осъществи онлайн на 24.11.2020 г. /вторник/ от 17.00 ч. в групата на ОС във Viber.

Дневен ред:

  1. Обсъждане броя на децата в групите.
  2. Разглеждане на възможности за разширяване на капацитета на ДГ чрез разкриване на допълнителни групи.
  3. Разни.

Директор: Н. Щътова