Всички педагогически специалисти се включиха във вътрешно-квалификационен курс на тема „Изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна среда в групата“. Обучението се проведе дистанционно в електронна среда.