Покана

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Каня ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“ гр. Куклен, което ще се проведе на 26.04.2021 г. /понеделник/ в двора на детска градина „Приятели“ откъм централния вход.

Дневен ред:

1.Съгласуване на избраните комплекти познавателни книжки  за учебната 2021/2022 г.

2. Предстоящи мероприятия с деца и родители.

3.Участие на ДГ „Приятели“ в проекти и програми.

4. Финансов отчет.

5. Разни.