На 17, 18 и 19 април 2021 г. педагогическите специалисти от ДГ „Приятели“ участваха като слушатели на І национална конференция по предучилищно образование на тема ДЕТСКАТА ГРАДИНА – МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, която е част от поредицата педагогически конференции на фондация „Кузманов“.

Програма на конференцията