Уважаеми членове на обществения съвет към ДГ „Приятели,

Уважаеми г-н Божинов,

Каним Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе през м. ноември 2021 г. в електронна среда при следния дневен ред:

  1. Представяне на членовете на Обществения съвет.
  2. Информация за ОС.
  3. Запознаване с документите на ДГ „Приятели“, касаещи родителите.
  4. Обхват на децата в ДГ.
  5. Разни.