На 25.02 в  ІV група  „Слънце“ се проведе практикум на тема „Картичка за мама“ с участието на пом. възпитател Теодора Тафкова. Дейността е част от Плана за квалификация на помощник-възпитателите в ДГ „Приятели“ за учебната 2021/2022 г.