На 29.03.2022 г. във връзка с плана за квалификация на непедагогическия персонал в група „Усмивка“се проведе развлечение на тема „Как Червената Шапчица и нейните приятели помогнаха на Вълчо да стане добър“ под ръководството на помощник-възпитател Невена Живодарова.