Във връзка с изпълнението на Плана за тематичната проверка за уч. 2021-2022г. на тема:”Изкуство и творчество в ДГ” и Плана за квалификация на непедагогическия персонал, помощник-възпитател Ваня Щътова и децата от гр.”Мечо Пух” се забавляваха на тема:”Рисувателни игри за развиване на творческите умения и креативно мислене”.