Във връзка с изпълнението на Плана за квалификаця на педагогическия и непедагогическия персонал на ДГ „Приятели“, помощник-възпитател Димка Чавдарова представи на децата от група „Балони“ подвижни музикални игри.