Във връзка с изпълнението на Плана за квалификация на непедагогическия персонал на ДГ „Приятели“ за учебната 2021/2022 г., помощник-възпитател Надежда Арнаудова и децата от група „Калинка“ изиграха игрите с пръсти „Варила баба каша“, „Къщичка за мечо“ и „Пеят, скачат палците“