На 15.09.2022 г. детската градина се включи в кампанията „Вместо цвете да дарим надежда“ в помощ на наводнените села Богдан и Каравелово.