На 10.10.2023 г. педагогическия екип на ДГ „Приятели“ се включи в онлайн обучение на тема „Ефективност при управление на процеси в съответствие с изискванията за качество.“, проведено от Институт по качество в образованието.