Педагогическия екип на ДГ „Приятели“ присъства на квалификационно обучение на тема „Ненасилствена комуникация в образованието. Пътят от спокойния педагог до спокойното дете.“ и „Работа с деца в различаващо се от норма поведение: хиперактивност, аутизъм, социално неприемливи прояви и др.“. Обучението беше организирано и проведено от Тренинг и обучителен център „Щастие“.