Покана

В изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини,

Ви каня

на 19.03.2024 г. от 17.30 ч. в ДГ на събрание на членовете на Обществения съвет към ДГ „Приятели“ със следния дневен ред:

1. Изразяване на становище относно избора на познавателни книжки за всички възрастови групи в ДГ за учебната 2024-2025 г.

2. Ролята на родителите в подкрепа на образованието: идеи, разговори, анкета за удовлетвореност.

3. Семинар на тема: „Насилие и безопасност – какво трябва да знаят родителите“.

4. Разни.

Дата: 07.03.2024 г.                                                                                    Директор: Н. Щътова