На 20.03.2024 г. г-жа Р. Манолова представи пред колеги открита педагогическа ситуациа по образователно направление Конструиране и технологии на тема „Домашни животни“