На 18.03.2024 г. в ІІІб група г-жа Х. Богданова изнесе пред колеги открита педагогическа ситуация по образователно направление Околен свят на тема „При зъболекаря“