На 11.03.2024 г. в ІІІб група г-жа Х. Ходжа изнесе открита педагогическа ситуация пред колеги по образователно направление БЕЛ на тема „Хвалил ми се Данчо“