На 04.04.2024 г. в Ia група г-жа М. Богданова представи пред колеги открита ситуация по образователно направление БЕЛ на тема „Ах, кой се показва“.