На 22 и 23.06.2024 г. 12 педагогически специалисти от ДГ „Приятели“ се включиха в изнесена квалификация на тема „STEM – Прилагане на интердисциплинарен подход в детската градина“, което беше организирано от РААБЕ  и се проведе в хотел „Здравец“ във Велинград. Лектори на обучението бяха проф. д-р Илияна Мирчева и д-р Ангел Ангелов.