Квалификации на учители и помощник-възпитатели

Участие във форум „Градивни частици на бъдещето“

На 17.02.2024 г. част от педагогическя екип на ДГ "Приятели" взе участие във второто издание на научно-практическата конференция за предучилищно образование "Градивни частици на бъдещето", организирана от издателство Клет...

повече информация

Квалификация на педагогическия екип 03.12 – 15.12.2023 г.

Педагогическия екип на ДГ "Приятели" присъства на квалификационно обучение на тема "Ненасилствена комуникация в образованието. Пътят от спокойния педагог до спокойното дете." и "Работа с деца в различаващо се от норма поведение: хиперактивност, аутизъм, социално...

повече информация

Квалификационно обучение на педагогическия екип 10.10.2023 г.

На 10.10.2023 г. педагогическия екип на ДГ "Приятели" се включи в онлайн обучение на тема "Ефективност при управление на процеси в съответствие с изискванията за качество.", проведено от Институт по качество в образованието.      ...

повече информация

Квалификация на педагогическия екип 27.05 – 29.05.2022

От 27.05 до 29.05.2022 г. в хотел Панорама във Велинград се проведе квалификационно обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“  на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура в групата. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в...

повече информация