Квалификации на учители и помощник-възпитатели

Предстояща квалификация на педагогическия екип

От 27.05 до 29.05.2022 г. в хотел Панорама във Велинград ще се проведе квалификационно обучение на педагогическия екип на ДГ "Приятели" за придобиване на 1 квалификационен кредит на тема "Иновативни методи на обучение и позитивна култура в групата. Възпитанието в...

повече информация

Квалификация на помощник-възпитателите 18.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на Плана за квалификация на непедагогическия персонал на ДГ "Приятели" за учебната 2021/2022 г., помощник-възпитател Надежда Арнаудова и децата от група "Калинка" изиграха игрите с пръсти "Варила баба каша", "Къщичка за мечо" и "Пеят, скачат...

повече информация

Квалификация на помощник- възпитателите 16.05.2022 г

Във връзка с изпълнението на Плана за квалификаця на педагогическия и непедагогическия персонал на ДГ "Приятели", помощник-възпитател Димка Чавдарова представи на децата от група "Балони" подвижни музикални...

повече информация

Квалификация на помощник-възпитателите 12.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на Плана за тематичната проверка за уч. 2021-2022г. на тема:”Изкуство и творчество в ДГ” и Плана за квалификация на непедагогическия персонал, помощник-възпитател Ваня Щътова и децата от гр.”Мечо Пух” се забавляваха на тема:”Рисувателни игри...

повече информация