Открита практика в ІІІа група 27.03.2024 г.

На 27.03.2024 г. в група „Калинка“ г-жа Н. Касабова представи пред колеги педагогическа ситуация по образователно направление Околен свят на тема „Космическо...

Открита практика в ІІІа група 20.03.2024 г.

На 20.03.2024 г. г-жа Р. Манолова представи пред колеги открита педагогическа ситуациа по образователно направление Конструиране и технологии на тема „Домашни...

Открита практика в Іб група 05.03.2024 г.

На 05.03.2024 г. в група „Мечо Пух“ г-жа Ш. Бозали представи пред колеги педагогическа ситуация по образователно направление БЕЛ на тема „Подаръци от Баба...