Покана за обществен съвет 19.03.2024 г.

Покана В изпълнение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детски градини, Ви каня на 19.03.2024 г. от 17.30 ч. в ДГ на събрание на членовете на Обществения съвет към ДГ „Приятели“ със следния дневен ред: 1....