Детска градина

„Приятели“ гр. Куклен

Добре дошли при нас!

 Дейности в детската градина:

Възпитание, обучение, игри

Това са най-важните дейности в детската градина. Те са заложени в НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН и са приоритет на екипа от педагогически специалисти в детската градина.

Допълнителни дейности извън учебната програма

ДГ „Приятели“ предлага на родителите и на децата възможност за включване в допълнителни дейности – английски език и танци, които се провеждат от квалифицирани преподаватели. 

Празници и развлечения

Това са любимите моменти на нашите възпитаници. Наред с празнуването на личните празници като рождени и имени дни, децата имат възможност всеки месец да се забавляват с постановки на актьори от кукления театър, да посрещат всички заедно Есента, Дядо Коледа и Баба Марта.

Ритуализация на живота в детската градина

За формиране на чувство за принадлежност на децата към детската градина са предвидени разнообразни дейности. Още при откриване на учебната година децата с гордост посрещат знамето и пеят химна на детското заведение. Периодично или ежегодно се представяме пред обществеността и родителите с концерт в читалище „Никола Вапцаров”. В края на всяка учебна година изпращаме най-големите ни възпитаници с изява пред родителите и официално връчване на свидетелства за завършена подготвителна група

Работа с родителите

Родителите се включват в дейността на ДГ „Приятели” не само като наблюдатели по време на тържества и открити моменти, но и като преки участници в разнообразни дейности, организирани от педагогическия екип или предложени от самите тях, като изработване на украса и дидактически табла за групите, участие в тренинги за родители, участие в групови проекти и много други.

СЕДМИЧНО МЕНЮ

От тук може да проверите менюто за седмицата на:

  • ДЕТСКА ЯСЛА;
  • ДЕТСКА ГРАДИНА;
  • МЛЕЧНА КУХНЯ.

Записване в млечна кухня:

Необходими документи за записване на детето:

  1. Заявление по образец;
  2. Медицинска белекжа за липса на алергии от личния лекар.

 

За нас

Ние сме детска градина с над 50 годишен опит в областта на предучилищното образование, която предлага на своите  възпитаници успешна адаптация и качествено обучение, възпитание и социализация в подходяща, достъпна среда, съобразена с образователните нужди на децата.

Идеална локация

Медицински грижи

Здравословно меню

Модерна база

Квалифициран персонал

Безопасна среда

Материално-техническа база

Детската градина разполага с две красиви и модерни сгради с просторни, светли и уютни помещения, с нови интериорни решения за комфорта на децата. Сградите са газифицирани, използват се и слънчеви колектори. Материалната база на ДГ е богата и съобразена с най-новите изисквания.
Дворът е просторен и богато озеленен, обособените за всяка група площадки са функционални, оборудвани с много уреди и съоръжения.
 Учителите работят със съвременни учебно – технически средства.

Нашата мисия

Да се утвърдим като модерна и ефективна образователна институция с квалифициран, мотивиран и отговорен екип, който е в услуга на съвременните деца и техните родители. Да бъдем модел за съвременно предучилищно образование.

Новини

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА
Гр. Куклен
Ул. „Славянска” № 5
Тел.: 03115 2063

ДЕТСКА ЯСЛА
Гр. Куклен
Ул. „Демокрация” № 14
ТЕЛ: 03115 2088