Уважаеми родители,

Основният прием за всички деца, за които са подадени заявления за детски яслени и градински групи ще се осъществи от 15.09.2024 г. Към момента свободните места са ограничени  и ще се приемат деца с предимство по наредба 29 на Община Куклен. Необходими са допълнителни документи за доказване на преференции и личен разговор с директора.

Приемът в ДГ „Приятели” става по желание и избор на родителите целогодишно, при наличие на свободни места с подаване на:
•писмено заявление /по образец/;
•копие от акта за раждане на детето.

С реда и условията за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училищата на територията на община Куклен може да се запознаете от Наредба 29

При постъпване на вече приетото дете се изискват и медицински документи издадени от съответния териториален здравен орган:
– здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;
– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ;
– данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в РБългария /ДВ, бр. 45 от 2005/;
– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.
– Васерман от единия родител /само за ДЯ/.

 

В ДЯ се приемат деца от 11 месечна възраст /проходили стабилно/ до три годишна възраст.

В ДГ се приемат деца от три до седем годишна възраст.
При отсъствие на детето от ДГ за повече от 30 дни по епидемични покaзания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози /ДВ, бр. 40/2006 г./.

При отсъствие на детето от ДГ за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
НЕОБХОДИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЗ
– Пантофи, чехли /според сезона/;
– Пижама /според сезона/;
– Резервни дрехи за преобличане /бельо, горни дрехи – комплект/;
– Шапка /според сезона/.