През 2023 г. нашата детска градина спечели финансиране по Национална кампания „Чиста околна среда“ към ПУДООС. По проекта „Обичам природата и аз участвам“ беше изградена класна стая на открито, където децата ще могат да участват в различни игри и занимания.