Участие на ДГ „Приятели“ в кампания по БДП, организирана от Националния дворец на децата – „Пазете ни на пътя, защото искаме да живеем здрави и щастливи !!!“