Открита практика IIа група

На 04.04.2024 г. в Ia група г-жа М. Богданова представи пред колеги открита ситуация по образователно направление БЕЛ на тема „Ах, кой се...

Открита практика в IIIа група 27.03.2024 г.

На 27.03.2024 г. в група „Калинка“ г-жа Н. Касабова представи пред колеги педагогическа ситуация по образователно направление Околен свят на тема „Космическо...

Открита практика Iб група

На 22.03.2024 г. в Iб група г-жа Й. Дончева представи пред колеги открита педагогическа ситуация по образователно направление Физическа култура на тема „Ходене, скачане,...

Открита практика в ІІІа група 27.03.2024 г.

На 27.03.2024 г. в група „Калинка“ г-жа Н. Касабова представи пред колеги педагогическа ситуация по образователно направление Околен свят на тема „Космическо...

Открита практика в ІІІа група 20.03.2024 г.

На 20.03.2024 г. г-жа Р. Манолова представи пред колеги открита педагогическа ситуациа по образователно направление Конструиране и технологии на тема „Домашни...